Aviso Legal
INSTALACIóN DE REDES
Neste apartado podemos falar fundamentalmente de:

-    Rede de Área Local Interna
-    Redes Inalámbricas Internas
-    Interconexión de delegacións con  róuters adsl, de cable ou pontes inalámbricas

Nas de área local estúdase a adecuación de instalar cableado de rede ou a conveniencia de que sexan redes inalámbricas. Se se pretende instalar redes de 1 a 10 xigas, temos que ir obrigatoriamente a cableado
Os equipos son da marca CISCO e D-link dependendo da seguridade, garantía e confianza que o cliente estea disposto a investir na rede.

En canto á interconexión de delegacións, de ser posible instálase a rede inalámbrica, se a distancia e as condicións son adecuadas, de non ser factible realízase a interconexión mediante róuters Ciscos por medio de adsl ou cable.

Contamos con dous técnicos certificados por Cisco para a implantación deste tipo de instalacións