Aviso Legal
INTERNET
A especialización é importante, ata agora tan só nos encargabamos do desenvolvemento web dos nosos clientes.

     Estamos a piques de asinar un acordo con Internópolis S.L. que redundará nunha notable mellora nos nosos desenvolvementos web.

    Internopolis ten un cadro de persoal de expertos neste campo recoñecido a nivel nacional, destaca no que respecta a presentacións con Macromedia Flash.

    Esta empresa farase cargo do deseño e da presentación Flash; o resto do traballo asumirano os técnicos de Dunid SL.

    Contamos cun servidor web que nos permite dar servizo de internet a aqueles clientes que o demanden. Servizos de aloxamento de páxinas web, correo electrónico, servizo ftp, etc Todo isto contando coas medidas de seguridade existentes ata o momento